Archiv rubriky: Jak ušetřit

Jak ušetřit na nákladech za tisk?

Bez tisku se dnes neobejde ani firma, ani jednotlivec. Jak ale ušetřit, a zajistit, aby samotné náklady na tisk byly co možná nejnižší? Podívejte se s námi na několik tipů. V první řadě je to jistě koupě správných tiskových náplní. My nabízíme toner Q2612A. Nikoliv v originálním provedení, ale v tom takzvaně alternativním. Jedná se o náplň, která nepochází z dílny originálního výrobce. V tomto případě platí, že na něm sice není jeho logo, ale jeho parametry i kompatibilita jsou stejné. A cena? I o několik desítek procent nižší, než v případě originální volby.

Myslete na správné nastavení tiskárny

I to může být problémem, který zkrátka zvyšuje náklady na tisk. Na své tiskárně můžete navolit nejenom to, aby tiskla barevně, nebo černobíle. Lze u ní navolit také samotnou kvalitu tisku. A s tou souvisí i spotřeba inkoustu, nebo tonerového prášku. Pořídíte-li levný toner CE285A, máte jistotu, že díky efektivnímu nastavení vám vydrží mnohem lépe, než doposud. A to logicky znamená výrazné snížení nákladů na jednu vytištěnou stránku. A jaké základní nastavení nám dnes tiskárny dovolí provést? Obvykle lze vybírat z těchto tří variant kvality tisku:

 • Nejlepší.
 • Normální.
 • Koncept.

Náplně nakupujte do zásoby

Ano, i to je možnost, jak můžete ušetřit. Z jakého důvodu? Třeba proto, že můžete nakoupit konkrétní náplně do tiskáren s různou kapacitou. I když konkrétní cena je vyšší, v přepočtu na vytištěné stránce ušetříte. Nehledě na to, že ušetřit lze i koupí konkrétní sady, nebo tím, že nakoupíte více kusů. A to jak pro jistotu množstevních slev, tak i jistotu dalších věrnostních programů. Tato oblast je spíše doporučována firmám, jelikož jsou to ony, které tisknou více a u kterých je spotřeba jak inkoustové náplně, tak klasického práškového toneru vyšší, než v domácnostech. Podobně výhodně je doporučováno nakupovat také levný papír do tiskáren.

Obrana dlužníka proti blokaci bankovního účtu

Jednou z forem, jakými je vykonávána exekuce, je také blokace bankovního účtu. Tato varianta je poměrně účinnou možností, jak si může exekutor vzít požadované finanční prostředky na úhradu dluhu. Dnes je často situace taková, že účet zmrazí ještě dříve, než vůbec oznámí dlužníkovi tento záměr. Na základě toho je tedy třeba vědět, jak se vůbec proti blokaci účtu bránit.

Máte právo na necelých 7 000 Kč

Jednou z možností je jednorázový výběr finančních prostředků. Nelze si však vzít jakékoliv, jelikož tato suma je omezena na dvojnásobek životního minima. Aktuálně tato částka tedy dosahuje sumy necelých 7 000 Kč. Důležité je vědět, že výběr je třeba uskutečnit na pobočce vaší banky, jelikož standardní platební kartou tento postup možný není. Vaše žádost totiž musí být nejprve ověřena, což u některých bankovních ústavů trvá i několik desítek minut.

Požádejte o odblokování exekutora

Druhou možností, jak se blokaci vyhnout, je požádat o to exekutora. Zde často záleží na výši dluhu, ale i dalších jistinách, jaké v rukou exekutor má. Pokud je dluh ve výši několika stovek tisíc korun a exekutore zároveň obstaví i dražší nemovitost, můžete ho o odblokování účtu požádat, čemuž pravděpodobně vyhoví. Stejně tak může vyhovět i ve chvíli, kdy se s ním domluvíte na splátkovém kalendáři a zaplatíte stanovenou jistinu. Vše je v tomto směru hlavně o samotné komunikaci.

Automatické odblokování

Situací, kdy může být účet odblokován je však i ta, kdy je na účtu dostatek peněz, které si exekutor strhne a uhradí jimi daný dluh. Rázem už váš účet nepotřebuje a tak ho samozřejmě automaticky odblokuje. Nevýhodou tohoto kroku je samozřejmě fakt, že ačkoliv svůj bankovní účet máte plně k dispozici, nemáte na něm finanční prostředky, které jste tam měli. Na druhou stranu ale můžete bez problémů vybrat třeba výplatu, která vám na něho přijde.

Srážky ze mzdy v rámci exekučního řízení

Exekuce je v každém případě nepříjemná, a to ať už se týká našeho majetku, naší nemovitosti, nebo třeba bankovního účtu. Velmi častým řešením exekuce je ale situace v tom směru, že kdy exekutor sáhne na náš plat. Ačkoliv to v první chvíli může být skutečně nepříjemné, není třeba si tolik zoufat, jelikož exekutor se musí řídit podle zákona a ten má poměrně jasná pravidla toho, co se smí z našeho platu zabavit a co už nikoliv. Konkrétně je to:

 • Část životního minima
 • Normativní náklady na bydlení
 • Peníze na každé vyživované dítě
 • Peníze na každou další osobu v domácnosti

Jak je to konkrétně? Výše tedy máme uvedeno teoreticky, na co nám exekutor v žádném případě nesmí sáhnout. Pokud ale chceme vědět prakticky, kolik to může být, je třeba začít částkou 6 188,67 korun českých. V této sumě je zahrnuta jak část životního minima, tak i ony zmíněné normativní náklady na bydlení. Dále už je třeba připočítat i ono výživné, které činí 1 547,17 korun českých, a to na jednu jedinou konkrétní osobu. Čím více dětí a osob v domácnosti je, tím je tedy celková nezabavitelná částka vyšší. Samotné odečtení této částky zaměstnavatelem je poté zcela legálním postupem dle tuzemských zákonů a exekutor se tedy nemůže jakýmkoliv způsobem domáhat toho, aby peníze vzal.

Na příjmu nezáleží

Určitě je v souvislosti s tím nutné dodat, že nezáleží na konkrétním příjmu, který máme. Vše je zkrátka určeno dle základních tabulek. Nejsou tedy výjimkou situace, kdy člověk s velmi nízkým platem, konkrétně i minimální mzdou může mít exekuci na plat, ale jelikož nezabavitelné minimum tuto mzdu jasně překračuje, nemusí mít žádné obavy, jelikož svůj plat tak dostává ve standardní výši. V takových případech však exekutor volí i další dostupné možnosti, jak by mohl konkrétní pohledávku získat. A těch je ještě celá řada, od obstavení účtu, po zabavování majetku.

Exekuce a oddlužení: srážky ze mzdy

Pokud je prováděna exekuce, jedná se nejčastěji o tři hlavní postupy, kterými jsou:

 • Zabavení movitého a nemovitého majetku
 • Zablokování účtu
 • Srážky ze mzdy

A právě poslední možnost patřila mezi ty, které exekutor využíval nejčastěji. Nemusel tak nijak blokovat ani zabavovat dlužníkův majetek, jelikož požádal jeho zaměstnance, aby část peněz strhával. V tomto směru však panovala řada zákonných nepřesností, které se týkaly let minulých. V současné době již platí Nový občanský zákoník, který všechny věci takzvaně uvádí na pravou míru. Díky tomu jsou podmínky spojené s exekucí na plat jasně dané, což ovlivňuje hlavně to, pokud si podáme žádost o oddlužení.

O jaké komplikace se jednalo?

Ve všech případech šlo o situaci, kdy dlužník požádal o zákonné oddlužení. Jakmile si podal žádost, došlo k tomu, že exekuce musela být zastavena. Daný zaměstnavatel ani exekutor v tu chvíli neměli právo na to, aby peníze zabavili a tak šla celá výplata opět samotnému dlužníkovi. Ten se samozřejmě snažil o to, aby své žádosti podával opakovaně a tak se danému exekučnímu řízení vyhýbal. Jakmile podal další, musel samotný zaměstnavatel zcela zastavit srážky, na které tak nemohl dosáhnout ani exekutor. A to i přesto, že věděl, že daný krok je pouze krokem k tomu, aby se dlužník opět srážce vyhnul.

V čem je aktuální legislativa jiná?

Především upravuje to, jak je to ve chvíli, kdy si dlužník o oddlužení podá. V takovém případě může dále docházet k tomu, že zaměstnavatel sráží část mzdy. Tu si poté buď nechává, nebo ji dále posílá exekutorovi a uschovává ji on. Pokud by žádost o oddlužení nebyla schválena, je obratem zaslána právě věřitelům. Pokud by ale oddlužení schváleno bylo, jsou peníze vráceny zpět dané člověku. Současná úprava tedy jasně eliminuje situaci, že by se dlužník jakkoliv vyhýbal tomu, aby byly finance pravidelně strhávány.

Jak se dostat z dluhů?

Dluhy jsou velké problému. Pokud jsou pouze toho rázu, že máme půjčku a tu poctivě a pravidelně splácíme, nejsou zase takovým problémem. Mnohem větší komplikací jsou dluhy, které nám přerůstají přes hlavu. Podívejme se tedy na možnosti, jak se dostat z dluhů podle toho, jak bychom měli postupovat konkrétně.

Domluva s věřiteli

Většina věřitelů bývá svolná k různým dohodám, jelikož jsou pro ně stále jednodušší volbou, než když musí platit různým inkasním agenturám za vymožení. Lze si tak zažádat o snížení splátek, o prodloužení doby půjčky, ale stejně tak i o možnost překlenovacího úvěru, nebo o nový splátkový kalendář. Důležité je jednat rychle, ideálně ještě opřed tím, než dojde k opomenutí konkrétní splátky. V tomto případě je totiž šance na pozitivní vyřízení velká.

Vyhlášení osobního bankrotu

Pokud už půjčky začaly přerůstat přes hlavu a první možnost nepomohla, je možné zažádat o osobní bankrot. Ten má však svá jasně daná specifika, kdy je třeba mít příjmy a majetek, ale stejně je důležitá i samotná podstata dluhů. To vše je poté součástí žádosti, která se zasílá na příslušný soud. Ten má vše v rukou, a pokud bankrot vyhlásí, vyhnete se exekucím a za 5 let pravidelného splácení začnete s čistým štítem, jelikož případné nedoplacené závazky jsou anulovány.

Domluva s exekutorem

Pokud selže i žádost o osobní bankrot, je tu stále možnost domluvit se na splátkách s konkrétním exekutorem. I pro něho je výhodnější získávat peníze pravidelně v hotovosti, než mít více starostí s vyhlašováním dražeb a zabavováním vašich věcí.

Vyplacení exekuce

Poslední možnost, která je svým způsobem pouze půjčkou, kterou si vezmete a kterou zaplatíte své dluhy. Ta má ale řadu negativ, jako například:

 • Nevýhodné podmínky pro žadatele
 • Velmi vysoký úrok
 • Nutnost ručení nemovitostí a jiným majetkem
 • Je poskytnuta nepoměrně nižší suma, než je hodnota nemovitostí

Jak vyhlásit osobní bankrot? ­ podvod, zkušenosti a diskuze

Dluhy, které přerůstají přes hlavu, jsou velkým problémem mnoha lidí. Bohužel řada z nich stále ještě neví, že se jich lze poměrně elegantně zbavit, a to vyhlášením osobního bankrotu. Ze zkušenosti je to navíc ta nejefektivnější volba, která dnes existuje. Pojďme se tedy podívat na to, jak vyhlásit osobní bankrot co nejpohodlněji a nejrychleji.

Základem je žádost

Tím prvním, co je třeba, je důkladné vyplnění samotné žádosti. Tu lze stáhnout například na internetu a následně je možné ji vyplnit. Zde je nezbytné postupovat skutečně důkladně a nezapomenout na žádnou součást. Mezi ty nejdůležitější, které zde jsou, patří určitě:

 • Identifikace uživatele
 • Identifikace dluhů
 • Popis důvodů, jak dluhy vznikly
 • Informace o příjmech minulých a očekávaných
 • Soupis majetku
 • Návrh splátkového kalendáře

To vše je následně třeba doručit na příslušný soud spadající do oblasti, ve které bydlíte. Jakmile je žádost doručena, kompetentní osoba se k ní vyjádří a posoudí ji. A to buď kladně, nebo si vyžádá různá doplnění, či žádost zamítne zcela. Samozřejmostí je i možnost nechat si s vyplněním žádosti poradit. A to buď v bezplatných poradnách, u specializovaných firem, nebo třeba u advokátů, kteří se právě konkrétním oddlužením také zabývají a tak nabídnou i tuto možnost. Stejně tak jako variantu, kdy celou žádost vyplní a samozřejmě odevzdají za vás.

Jak se při bankrotu chovat?

Pokud je osobní bankrot vyhlášen, je samozřejmě třeba plnit všechny závazky, které soud navrhl. A to jak ve formě pravidelných splátek zasílaných na účty soudu, tak třeba i v povinnosti odprodeje majetku, ze kterého bude také část dluhů hrazena. To vše v celém pětiletém období, po které oddlužení neboli osobní bankrot bude trvat. Následně už jste osobou s čistým štítem, a to i pokud jste nesplatili všechny dluhy. Zbytek totiž může být odpuštěn.

Oddlužení manželů

Oddlužení je velmi dobrou a legální zákonnou možností, jak se zbavit dluhů. A nejenom to. Během tohoto procesu jsme kompletně chráněni nejenom před věřiteli, ale stejně tak i před případnými exekutory. Tím tedy neriskujeme náš majetek, a přitom své závazky v pravidelných měsíčních splátkách hradíme. A to jak v případě, že se jedná o naše soukromé dluhy, tak i v případě, že se jedná o dluhy jedné domácnosti. Tuto možnost totiž umí vyřešit oddlužení manželů, které je alternativou k tomu běžnému. Tato možnost je dána inovací daného procesu, jelikož se stále častěji objevovali žádosti o to, aby manželé mohli vyřešit své dluhy společně. Zvláště, pokud se jednalo o společné půjčky, nebo třeba společnou hypotéku.

Dvě osoby znamenají i větší příjmy

Velkou výhodou tohoto kroku, a to hlavně s ohledem na větší šanci na schválení je zcela jistě to, že dvě osoby tak mohou sečíst své příjmy. A ty je třeba uvést v žádosti, a to jak za poslední 3 roky, tak i formou představy, tedy výhledu na následujících 5 let. Díky tomu tak je poměrně velká pravděpodobnost toho, že dané dluhy budou uhrazeny, a tak že bude oddlužení manželů skutečně schváleno.

Jaké podmínky je třeba splnit?

Podobně jako u běžného oddlužení jednotlivce, i oddlužení manželů má svá specifika a jasné požadavky. Ty samozřejmě nejsou nijak nereálné, a tak pouze upravují to, aby skutečně mohlo být oddlužení schváleno, a aby tak žádali hlavně ti, kteří mají šanci na oddlužení dosáhnout. Primárně se tak jedná o:

 • Nutnost mít příjem, nebo majetek, ze kterého budou dluhy hrazeny
 • Nutnost mít více než jednoho věřitele
 • Mít závazky starší než jeden měsíc
 • Samotní věřitelé musí s cestou oddlužení souhlasit
 • Žádost musí mít všechny náležitosti, které mít má

Je-li po těchto stránkách skutečně vše v pořádku, dá se následně očekávat, že samotný soud návrhu vyhoví, a to v co možná nejkratším termínu.

 

 

Oddlužení fyzické osoby zdarma

Nechat se v současné době oddlužit může být ideálním řešením, jak se nejenom zbavit dluhů, ale jak se zbavit i dotěrných exekutorů. A to vše díky insolvenčnímu zákonu, který už nepamatuje pouze na podnikatele, ale pamatuje také na fyzické osoby. A právě ten nabídne oddlužení fyzické osoby zdarma. Tedy abychom byli konkrétní, nic neplatíme ani při podání žádosti, ani při schválení, ani kdykoliv během našeho splácení podle konkrétně stanoveného splátkového kalendáře. I tímto krokem je tak stát poměrně vstřícný v tom směru, aby nám umožnil začít život s čistým štítem.

Mohou pomoci i poradny

Samozřejmě ne vždy je pro běžného člověka snadné absolvovat celý proces správně a také rychle. I to logicky rozhoduje. Zvláště, kdy daná žádost nemusí být nic jednoduchého. Mezi to základní, co je třeba uvést, patří:

 • Identifikační údaje dlužníka
 • Informace o tom, jak vznikly dluhy
 • Informace o příjmech za poslední 3 roky
 • Odhad příjmů v budoucích pěti letech
 • Soupis našeho movitého majetku

V daných poradnách, které můžeme navštívit ve většině velkých měst, nám poté poradí primárně s tím, jak danou žádost vyplnit a na co bychom neměli zcela určitě zapomínat. Samozřejmě to je často to jediné, co je možné v rámci daných bezplatných služeb dělat.

Když to zdarma nejde

Ačkoliv bezplatné možnosti by vzhledem k našim dluhům měly být prioritou, je třeba dodat, že ne vždy lze všechno skutečně zvládnout výhradně bezplatně. V tomto ohledu se hodí dodat, že jsou i specializované firmy, které nám mohou poradit, nebo celý návrh vypracovat za nás. Jejich negativem je poté to, že zkrátka zdarma nepracují, a tak je třeba počítat s několikatisícovým finančním vydáním. Na druhou stranu můžeme díky této možnost ušetřit poměrně velké množství času, ale také velké množství případných starostí se studováním problematiky.

Oddlužení Olomouc

Využít odborné pomoci v případě, kdy se dostaneme do dluhů, rozhodně není nic špatného. Právě naopak. Díky tomu totiž můžeme získat cenné rady v tom, jak ušetřit více peněz, ale třeba i cenné rady v tom, jak projít celým procesem oddlužení. Olomouc je určitě jedním z měst, kde máme dostatek možností, na koho se obrátit. V principu jsou tak tři hlavní varianty, jak celým oddlužovacím procesem projít. Máme-li být konkrétní, tak to jsou tyto:

 • Nastudování problematiky a náležitostí námi samotnými
 • Využití služeb bezplatných poraden
 • Využití služeb specializovaných firem

Ideální je neutrácet

V daném procesu je tak odborníky doporučováno hlavně to, že bychom měli navštívit bezplatnou poradnu. A to z toho důvodu, že pokud nám dluhy přerůstají přes hlavu, neměly bychom vyhazovat peníze za placené služby. Na druhou stranu je třeba říci, že poradny hlavně radí, a výsledné kroky už jsou nutně pouze na nás samotných. A tak zatímco můžeme ušetřit ony potřebné peníze, můžeme ztratit dost času, což může vést k tomu, že nestihneme zabránit případné exekuci, kterou může včas podaný návrh na oddlužení skutečně kdykoliv zastavit.

Svěřte se do rukou odborníků

Pokud ale čas ztrácet nechcete, je jasné, že zmínění soukromí odborníci jsou správnou volbou. Je dobré si totiž uvědomit hlavně fakt, že samotná žádost vyžaduje mnoho náležitostí, a také že se může jednat o dokument, který má několik desítek stránek. Je tedy nezbytné, aby bylo vše správně nejenom z faktického hlediska, ale samozřejmě i z hlediska kompletních informací, a to jak o příčině vaši dluhů, tak o vašich věřitelích, o vašem příjmu, nebo také o vašem majetku jako takovém. To vše zkrátka musí být v žádosti detailně uvedeno, jelikož to jsou ty jediné informace, které má soud k dispozici a podle kterých rozhodne, zda vám oddlužení skutečně bude, nebo nebude schváleno.

Jak se bránit exekuci

Exekuce je pro mnoho lidí velkým problémem, jelikož se rázem mohou ocitnout bez peněz. A to z toho důvodu, že jim je může odčerpat exekutor z jejich účtu, může jim sáhnout na podstatnou část platu, nebo jim může zabavit i majetek. V tomto ohledu je tedy dobré vědět, jak se bránit exekuci. Pojďme si tedy představit několik variant.

Ideální je začít ještě než nastane

Jednou z dobrých variant je určitě celou věc s případným dluhem nebo dluhy řešit ještě dříve, než exekutor skutečně zaklepe. V tomto směru jsou dvě varianty, a to buď naše osobní domluva s exekutorem, nebo takzvané oddlužení, nebo osobní bankrot. Ten má však lehce specifické podmínky, mezi které spadá:

 • Nutnost mít alespoň dva věřitele
 • Dluhy musí být určitého stáří
 • Dluhy nesmí pocházet z podnikatelské činnosti
 • Musíme mít zaměstnání či možnost mít dluhy z čeho hradit
 • Nesmíme být odsouzeni za finanční a podobnou trestnou činnost

Kdo tyto a několik dalších podmínek splní, může si o oddlužení zažádat a následně mu je schváleno soudem. Poté na něho exekutoři nemohou.

Domluva s exekutorem může pomoci

Jakmile ale exekutor již přijde, nezbývá, než se domluvit přímo s ním. Ačkoliv může polepit štítky vybavení našeho domu či zatížit celou nemovitost exekučním titulem, stále ještě můžeme mít možnost splátek. Pokud jimi dluh splatíme, nemusí dojít k tomu, že o naše věci, ale i dům nebo byt přijdeme. Vše ale záleží na individuálním posouzení.

Nejrychlejší cestou je vyplacení exekuce

Nejrychlejší možnost, jak se bránit exekuci, ale také jistě nejtěžší cesta, jelikož vyžaduje dostatek finančních prostředků k tomu, abychom dluh ihned uhradili. V tomto směru je možné požádat své známé, ale i četné nebankovní společnosti, které tak lidem, kterým klepe exekutor na dveře, mohou pomoci. Díky tomu tak je dluh do pár dní uhrazen a veškerý majetek, ale třeba i plat je uchráněn.