Archiv pro měsíc: Květen 2015

Obrana dlužníka proti blokaci bankovního účtu

Jednou z forem, jakými je vykonávána exekuce, je také blokace bankovního účtu. Tato varianta je poměrně účinnou možností, jak si může exekutor vzít požadované finanční prostředky na úhradu dluhu. Dnes je často situace taková, že účet zmrazí ještě dříve, než vůbec oznámí dlužníkovi tento záměr. Na základě toho je tedy třeba vědět, jak se vůbec proti blokaci účtu bránit.

Máte právo na necelých 7 000 Kč

Jednou z možností je jednorázový výběr finančních prostředků. Nelze si však vzít jakékoliv, jelikož tato suma je omezena na dvojnásobek životního minima. Aktuálně tato částka tedy dosahuje sumy necelých 7 000 Kč. Důležité je vědět, že výběr je třeba uskutečnit na pobočce vaší banky, jelikož standardní platební kartou tento postup možný není. Vaše žádost totiž musí být nejprve ověřena, což u některých bankovních ústavů trvá i několik desítek minut.

Požádejte o odblokování exekutora

Druhou možností, jak se blokaci vyhnout, je požádat o to exekutora. Zde často záleží na výši dluhu, ale i dalších jistinách, jaké v rukou exekutor má. Pokud je dluh ve výši několika stovek tisíc korun a exekutore zároveň obstaví i dražší nemovitost, můžete ho o odblokování účtu požádat, čemuž pravděpodobně vyhoví. Stejně tak může vyhovět i ve chvíli, kdy se s ním domluvíte na splátkovém kalendáři a zaplatíte stanovenou jistinu. Vše je v tomto směru hlavně o samotné komunikaci.

Automatické odblokování

Situací, kdy může být účet odblokován je však i ta, kdy je na účtu dostatek peněz, které si exekutor strhne a uhradí jimi daný dluh. Rázem už váš účet nepotřebuje a tak ho samozřejmě automaticky odblokuje. Nevýhodou tohoto kroku je samozřejmě fakt, že ačkoliv svůj bankovní účet máte plně k dispozici, nemáte na něm finanční prostředky, které jste tam měli. Na druhou stranu ale můžete bez problémů vybrat třeba výplatu, která vám na něho přijde.

Srážky ze mzdy v rámci exekučního řízení

Exekuce je v každém případě nepříjemná, a to ať už se týká našeho majetku, naší nemovitosti, nebo třeba bankovního účtu. Velmi častým řešením exekuce je ale situace v tom směru, že kdy exekutor sáhne na náš plat. Ačkoliv to v první chvíli může být skutečně nepříjemné, není třeba si tolik zoufat, jelikož exekutor se musí řídit podle zákona a ten má poměrně jasná pravidla toho, co se smí z našeho platu zabavit a co už nikoliv. Konkrétně je to:

  • Část životního minima
  • Normativní náklady na bydlení
  • Peníze na každé vyživované dítě
  • Peníze na každou další osobu v domácnosti

Jak je to konkrétně? Výše tedy máme uvedeno teoreticky, na co nám exekutor v žádném případě nesmí sáhnout. Pokud ale chceme vědět prakticky, kolik to může být, je třeba začít částkou 6 188,67 korun českých. V této sumě je zahrnuta jak část životního minima, tak i ony zmíněné normativní náklady na bydlení. Dále už je třeba připočítat i ono výživné, které činí 1 547,17 korun českých, a to na jednu jedinou konkrétní osobu. Čím více dětí a osob v domácnosti je, tím je tedy celková nezabavitelná částka vyšší. Samotné odečtení této částky zaměstnavatelem je poté zcela legálním postupem dle tuzemských zákonů a exekutor se tedy nemůže jakýmkoliv způsobem domáhat toho, aby peníze vzal.

Na příjmu nezáleží

Určitě je v souvislosti s tím nutné dodat, že nezáleží na konkrétním příjmu, který máme. Vše je zkrátka určeno dle základních tabulek. Nejsou tedy výjimkou situace, kdy člověk s velmi nízkým platem, konkrétně i minimální mzdou může mít exekuci na plat, ale jelikož nezabavitelné minimum tuto mzdu jasně překračuje, nemusí mít žádné obavy, jelikož svůj plat tak dostává ve standardní výši. V takových případech však exekutor volí i další dostupné možnosti, jak by mohl konkrétní pohledávku získat. A těch je ještě celá řada, od obstavení účtu, po zabavování majetku.