Archiv pro měsíc: Duben 2015

Exekuce a oddlužení: srážky ze mzdy

Pokud je prováděna exekuce, jedná se nejčastěji o tři hlavní postupy, kterými jsou:

 • Zabavení movitého a nemovitého majetku
 • Zablokování účtu
 • Srážky ze mzdy

A právě poslední možnost patřila mezi ty, které exekutor využíval nejčastěji. Nemusel tak nijak blokovat ani zabavovat dlužníkův majetek, jelikož požádal jeho zaměstnance, aby část peněz strhával. V tomto směru však panovala řada zákonných nepřesností, které se týkaly let minulých. V současné době již platí Nový občanský zákoník, který všechny věci takzvaně uvádí na pravou míru. Díky tomu jsou podmínky spojené s exekucí na plat jasně dané, což ovlivňuje hlavně to, pokud si podáme žádost o oddlužení.

O jaké komplikace se jednalo?

Ve všech případech šlo o situaci, kdy dlužník požádal o zákonné oddlužení. Jakmile si podal žádost, došlo k tomu, že exekuce musela být zastavena. Daný zaměstnavatel ani exekutor v tu chvíli neměli právo na to, aby peníze zabavili a tak šla celá výplata opět samotnému dlužníkovi. Ten se samozřejmě snažil o to, aby své žádosti podával opakovaně a tak se danému exekučnímu řízení vyhýbal. Jakmile podal další, musel samotný zaměstnavatel zcela zastavit srážky, na které tak nemohl dosáhnout ani exekutor. A to i přesto, že věděl, že daný krok je pouze krokem k tomu, aby se dlužník opět srážce vyhnul.

V čem je aktuální legislativa jiná?

Především upravuje to, jak je to ve chvíli, kdy si dlužník o oddlužení podá. V takovém případě může dále docházet k tomu, že zaměstnavatel sráží část mzdy. Tu si poté buď nechává, nebo ji dále posílá exekutorovi a uschovává ji on. Pokud by žádost o oddlužení nebyla schválena, je obratem zaslána právě věřitelům. Pokud by ale oddlužení schváleno bylo, jsou peníze vráceny zpět dané člověku. Současná úprava tedy jasně eliminuje situaci, že by se dlužník jakkoliv vyhýbal tomu, aby byly finance pravidelně strhávány.

Jak se dostat z dluhů?

Dluhy jsou velké problému. Pokud jsou pouze toho rázu, že máme půjčku a tu poctivě a pravidelně splácíme, nejsou zase takovým problémem. Mnohem větší komplikací jsou dluhy, které nám přerůstají přes hlavu. Podívejme se tedy na možnosti, jak se dostat z dluhů podle toho, jak bychom měli postupovat konkrétně.

Domluva s věřiteli

Většina věřitelů bývá svolná k různým dohodám, jelikož jsou pro ně stále jednodušší volbou, než když musí platit různým inkasním agenturám za vymožení. Lze si tak zažádat o snížení splátek, o prodloužení doby půjčky, ale stejně tak i o možnost překlenovacího úvěru, nebo o nový splátkový kalendář. Důležité je jednat rychle, ideálně ještě opřed tím, než dojde k opomenutí konkrétní splátky. V tomto případě je totiž šance na pozitivní vyřízení velká.

Vyhlášení osobního bankrotu

Pokud už půjčky začaly přerůstat přes hlavu a první možnost nepomohla, je možné zažádat o osobní bankrot. Ten má však svá jasně daná specifika, kdy je třeba mít příjmy a majetek, ale stejně je důležitá i samotná podstata dluhů. To vše je poté součástí žádosti, která se zasílá na příslušný soud. Ten má vše v rukou, a pokud bankrot vyhlásí, vyhnete se exekucím a za 5 let pravidelného splácení začnete s čistým štítem, jelikož případné nedoplacené závazky jsou anulovány.

Domluva s exekutorem

Pokud selže i žádost o osobní bankrot, je tu stále možnost domluvit se na splátkách s konkrétním exekutorem. I pro něho je výhodnější získávat peníze pravidelně v hotovosti, než mít více starostí s vyhlašováním dražeb a zabavováním vašich věcí.

Vyplacení exekuce

Poslední možnost, která je svým způsobem pouze půjčkou, kterou si vezmete a kterou zaplatíte své dluhy. Ta má ale řadu negativ, jako například:

 • Nevýhodné podmínky pro žadatele
 • Velmi vysoký úrok
 • Nutnost ručení nemovitostí a jiným majetkem
 • Je poskytnuta nepoměrně nižší suma, než je hodnota nemovitostí

Jak vyhlásit osobní bankrot? ­ podvod, zkušenosti a diskuze

Dluhy, které přerůstají přes hlavu, jsou velkým problémem mnoha lidí. Bohužel řada z nich stále ještě neví, že se jich lze poměrně elegantně zbavit, a to vyhlášením osobního bankrotu. Ze zkušenosti je to navíc ta nejefektivnější volba, která dnes existuje. Pojďme se tedy podívat na to, jak vyhlásit osobní bankrot co nejpohodlněji a nejrychleji.

Základem je žádost

Tím prvním, co je třeba, je důkladné vyplnění samotné žádosti. Tu lze stáhnout například na internetu a následně je možné ji vyplnit. Zde je nezbytné postupovat skutečně důkladně a nezapomenout na žádnou součást. Mezi ty nejdůležitější, které zde jsou, patří určitě:

 • Identifikace uživatele
 • Identifikace dluhů
 • Popis důvodů, jak dluhy vznikly
 • Informace o příjmech minulých a očekávaných
 • Soupis majetku
 • Návrh splátkového kalendáře

To vše je následně třeba doručit na příslušný soud spadající do oblasti, ve které bydlíte. Jakmile je žádost doručena, kompetentní osoba se k ní vyjádří a posoudí ji. A to buď kladně, nebo si vyžádá různá doplnění, či žádost zamítne zcela. Samozřejmostí je i možnost nechat si s vyplněním žádosti poradit. A to buď v bezplatných poradnách, u specializovaných firem, nebo třeba u advokátů, kteří se právě konkrétním oddlužením také zabývají a tak nabídnou i tuto možnost. Stejně tak jako variantu, kdy celou žádost vyplní a samozřejmě odevzdají za vás.

Jak se při bankrotu chovat?

Pokud je osobní bankrot vyhlášen, je samozřejmě třeba plnit všechny závazky, které soud navrhl. A to jak ve formě pravidelných splátek zasílaných na účty soudu, tak třeba i v povinnosti odprodeje majetku, ze kterého bude také část dluhů hrazena. To vše v celém pětiletém období, po které oddlužení neboli osobní bankrot bude trvat. Následně už jste osobou s čistým štítem, a to i pokud jste nesplatili všechny dluhy. Zbytek totiž může být odpuštěn.

Nová SMS půjčka před výplatou

Půjčky před výplatou, nebo také mikropůjčky. Ty jsou v oblasti úvěrových produktů velmi zajímavou možností, jak získat peníze. A to rychle a doslova bez starostí. Samozřejmě na našem trhu jsou jak společnosti s několikaletou tradicí, tak i společnosti nové. Podmínky ale mají téměř stejné, a to:

 • Částky v rozmezí několika tisíců korun
 • Žádost prostřednictvím webu a SMS
 • Vyřízení za pár minut
 • Bez dokládání příjmů
 • Bez nahlížení do registrů

Jaké existují možnosti?

Pojďme se konkrétně podívat i na několik společností, které v posledních letech vstoupili na náš trh a které tak chtějí logicky přilákat zájem nových klientů.

Volsor

Tato společnost není ani tak přímým poskytovatelem, jako je spíše zprostředkovatelem. Samozřejmě díky tomu může vyhovět mnohem větší škále lidí. A to všem, kteří mají zájem půjčit si jakoukoliv částku v rozmezí 500 – 4 500 Kč. Ta je samozřejmě zaslány v co nejkratším čase přímo na bankovní účet, bez nutnosti osobní schůzky.

Mutuo

Další z těch nových společností, kteří na náš trh vstoupili. I tato nabídne poměrně standardní služby, a to rychlost a jednoduchost. Požádat si lze o maximální částku 5 000Kč, kterou lze zaslat bez nutnosti podepsání jakékoliv smlouvy. Velkou výhodou této možnosti je zcela jistě fakt, že peníze lze získat jak na bankovní účet, tak je lze poslat také poštovní poukázkou – což je dobré pro ty, kteří nemají tak dobrý přístup k účtu.

Půjčka 7

Další z řady jednodušších možností. Právě u ní je ale nutné počítat s lehce složitějším ověřením a korunovým registračním poplatkem. Na druhou stranu jakmile je již vše vyřízeno, může půjčka poskytnuta doslova za pár jednotlivých minut. Totéž platí i v případě, kdy jako klienti žádáte opakovaně. To jste již ověřeni a tak neztrácíte čas jakýmikoliv formalitami. I to je samozřejmě jedna z velkých výhod pro stávající klienty.