Archiv pro měsíc: Listopad 2014

Oddlužení nemovitosti

Dostali jste se do problémů s vaší půjčkou, a nyní nad vaší nemovitostí visí riziko exekuce? Nebo jste snad svou nemovitostí ručili za půjčku, a banka nebo nebankovní společnost vám ji chce zabavit? To vše nejsou nijak ojedinělé případy, a určitě se vyplatí vědět, jak při oddlužení nemovitosti postupovat. Něco podobného se totiž může stát i nám. Stačí několik půjček, ztráta zaměstnání, a rázem je problém na světě. A to poměrně velký problém.

Vytloukání klínu klínem

Nejčastěji jsou oddlužovány ty nemovitosti, na které si již dělá zálusk samotný exekutor. V tomto ohledu se může daný proces nazývat jako vyplacení exekuce. K oddlužení nemovitosti potom dojde tím, že se obrátíte nejčastěji na nebankovní společnost, u které si tuto službu objednáte. V tomto případě se jedná o stejný postup, jako když žádáte o půjčku. Nabídnuté peníze ale nejsou poskytnuty přímo vám, ale jsou poslány exekutorovi, který tak nemovitost nechá být.

Na ni však získává zástavní právo společnost, u které jste chtěli oddlužit. U ní také musíte následně splácet peníze, které vám na vyplacení exekuce poskytla. A pokud vše dopadne dobře, vše splatíte a nemovitost vám zůstane, dluhy zmizí a vy dále žijete standardní, a samozřejmě v mnoha ohledech zcela pozitivní život.

Jak se zachránit před nesplácenou hypotékou?

Druhá možnost, která může nastat, je ta, že si na vaši nemovitost dělá zálusk banka, u které máte hypotéku, kterou nesplácíte. V takovém případě může pomoci i převedení hypotéky – tedy převod nesplacené částky, ale i celého domu nebo bytu na někoho jiného, nejlépe kupce. Negativem sice může být to, že o svou nemovitost přijdete, ale pozitivem je to, že získáte peníze odpovídající ceně, za kterou jste nemovitost tímto způsobem prodávali. A za ty tak můžete například zakoupit jinou, nebo je investovat do pronájmu, který chcete realizovat někdy v budoucnu.

Oddlužení manželů

Oddlužení je velmi dobrou a legální zákonnou možností, jak se zbavit dluhů. A nejenom to. Během tohoto procesu jsme kompletně chráněni nejenom před věřiteli, ale stejně tak i před případnými exekutory. Tím tedy neriskujeme náš majetek, a přitom své závazky v pravidelných měsíčních splátkách hradíme. A to jak v případě, že se jedná o naše soukromé dluhy, tak i v případě, že se jedná o dluhy jedné domácnosti. Tuto možnost totiž umí vyřešit oddlužení manželů, které je alternativou k tomu běžnému. Tato možnost je dána inovací daného procesu, jelikož se stále častěji objevovali žádosti o to, aby manželé mohli vyřešit své dluhy společně. Zvláště, pokud se jednalo o společné půjčky, nebo třeba společnou hypotéku.

Dvě osoby znamenají i větší příjmy

Velkou výhodou tohoto kroku, a to hlavně s ohledem na větší šanci na schválení je zcela jistě to, že dvě osoby tak mohou sečíst své příjmy. A ty je třeba uvést v žádosti, a to jak za poslední 3 roky, tak i formou představy, tedy výhledu na následujících 5 let. Díky tomu tak je poměrně velká pravděpodobnost toho, že dané dluhy budou uhrazeny, a tak že bude oddlužení manželů skutečně schváleno.

Jaké podmínky je třeba splnit?

Podobně jako u běžného oddlužení jednotlivce, i oddlužení manželů má svá specifika a jasné požadavky. Ty samozřejmě nejsou nijak nereálné, a tak pouze upravují to, aby skutečně mohlo být oddlužení schváleno, a aby tak žádali hlavně ti, kteří mají šanci na oddlužení dosáhnout. Primárně se tak jedná o:

 • Nutnost mít příjem, nebo majetek, ze kterého budou dluhy hrazeny
 • Nutnost mít více než jednoho věřitele
 • Mít závazky starší než jeden měsíc
 • Samotní věřitelé musí s cestou oddlužení souhlasit
 • Žádost musí mít všechny náležitosti, které mít má

Je-li po těchto stránkách skutečně vše v pořádku, dá se následně očekávat, že samotný soud návrhu vyhoví, a to v co možná nejkratším termínu.

 

 

Oddlužení fyzické osoby zdarma

Nechat se v současné době oddlužit může být ideálním řešením, jak se nejenom zbavit dluhů, ale jak se zbavit i dotěrných exekutorů. A to vše díky insolvenčnímu zákonu, který už nepamatuje pouze na podnikatele, ale pamatuje také na fyzické osoby. A právě ten nabídne oddlužení fyzické osoby zdarma. Tedy abychom byli konkrétní, nic neplatíme ani při podání žádosti, ani při schválení, ani kdykoliv během našeho splácení podle konkrétně stanoveného splátkového kalendáře. I tímto krokem je tak stát poměrně vstřícný v tom směru, aby nám umožnil začít život s čistým štítem.

Mohou pomoci i poradny

Samozřejmě ne vždy je pro běžného člověka snadné absolvovat celý proces správně a také rychle. I to logicky rozhoduje. Zvláště, kdy daná žádost nemusí být nic jednoduchého. Mezi to základní, co je třeba uvést, patří:

 • Identifikační údaje dlužníka
 • Informace o tom, jak vznikly dluhy
 • Informace o příjmech za poslední 3 roky
 • Odhad příjmů v budoucích pěti letech
 • Soupis našeho movitého majetku

V daných poradnách, které můžeme navštívit ve většině velkých měst, nám poté poradí primárně s tím, jak danou žádost vyplnit a na co bychom neměli zcela určitě zapomínat. Samozřejmě to je často to jediné, co je možné v rámci daných bezplatných služeb dělat.

Když to zdarma nejde

Ačkoliv bezplatné možnosti by vzhledem k našim dluhům měly být prioritou, je třeba dodat, že ne vždy lze všechno skutečně zvládnout výhradně bezplatně. V tomto ohledu se hodí dodat, že jsou i specializované firmy, které nám mohou poradit, nebo celý návrh vypracovat za nás. Jejich negativem je poté to, že zkrátka zdarma nepracují, a tak je třeba počítat s několikatisícovým finančním vydáním. Na druhou stranu můžeme díky této možnost ušetřit poměrně velké množství času, ale také velké množství případných starostí se studováním problematiky.

Oddlužení Olomouc

Využít odborné pomoci v případě, kdy se dostaneme do dluhů, rozhodně není nic špatného. Právě naopak. Díky tomu totiž můžeme získat cenné rady v tom, jak ušetřit více peněz, ale třeba i cenné rady v tom, jak projít celým procesem oddlužení. Olomouc je určitě jedním z měst, kde máme dostatek možností, na koho se obrátit. V principu jsou tak tři hlavní varianty, jak celým oddlužovacím procesem projít. Máme-li být konkrétní, tak to jsou tyto:

 • Nastudování problematiky a náležitostí námi samotnými
 • Využití služeb bezplatných poraden
 • Využití služeb specializovaných firem

Ideální je neutrácet

V daném procesu je tak odborníky doporučováno hlavně to, že bychom měli navštívit bezplatnou poradnu. A to z toho důvodu, že pokud nám dluhy přerůstají přes hlavu, neměly bychom vyhazovat peníze za placené služby. Na druhou stranu je třeba říci, že poradny hlavně radí, a výsledné kroky už jsou nutně pouze na nás samotných. A tak zatímco můžeme ušetřit ony potřebné peníze, můžeme ztratit dost času, což může vést k tomu, že nestihneme zabránit případné exekuci, kterou může včas podaný návrh na oddlužení skutečně kdykoliv zastavit.

Svěřte se do rukou odborníků

Pokud ale čas ztrácet nechcete, je jasné, že zmínění soukromí odborníci jsou správnou volbou. Je dobré si totiž uvědomit hlavně fakt, že samotná žádost vyžaduje mnoho náležitostí, a také že se může jednat o dokument, který má několik desítek stránek. Je tedy nezbytné, aby bylo vše správně nejenom z faktického hlediska, ale samozřejmě i z hlediska kompletních informací, a to jak o příčině vaši dluhů, tak o vašich věřitelích, o vašem příjmu, nebo také o vašem majetku jako takovém. To vše zkrátka musí být v žádosti detailně uvedeno, jelikož to jsou ty jediné informace, které má soud k dispozici a podle kterých rozhodne, zda vám oddlužení skutečně bude, nebo nebude schváleno.

Důchodové spoření

Doba odchodu do důchodu se rok od roku prodlužuje, a zároveň jsou výše důchodů stále menší a menší. A to hlavně s ohledem na to, že na jejich výši se stát chce podílet výrazně menší měrou, než tomu bylo doposud. I proto právě on sám doporučuje takzvané důchodové spoření. Tedy finanční produkt, který je poměrně mladý, protože vznikl v roce 2013. Pokud jste o něm ještě neslyšeli, je určitě dobré dodat, že je součástí takzvaného druhého pilíře důchodové reformy, která má tak z hlediska budoucnosti zabezpečit všechny důchodce, které jsou aktuálně ještě v produktivním věku.

Na spoření se podílíte vy, i váš zaměstnavatel

Co je na daném spořícím produktu s názvem důchodové spoření také poměrně zajímavé, to je fakt, že si nespoříte jenom vy sami, ale spoří vám také váš zaměstnavatel. To znamená, že tři procenta z vašeho příjmu se bude odvádět ze sociálního pojištění, které je vám strháváno ze mzdy, a další dvě procenta si budete přidávat vy. Tím tedy docílíme toho, že spoříme celých pět procent z našeho příjmu. Co je spolu s ním také nutné dodat, to je rozhodně i fakt, žen toto spoření je zcela dobrovolné, a tak záleží na každém, zda této možnost využije, nebo nikoliv.

Jaké jsou výhody?

V souvislosti s tím, zda lidé této možnosti využijí nebo ne souvisí také výhody, které může přinést. Mezi ty hlavní zcela určitě patří:

 • Možnost naspořené peníze převést i na naše dědice
 • Naspořené peníze jsou chráněny před věřiteli, pokud máme dluhy
 • Možnost zvolit si strategie zhodnocování našich peněz
 • Možnost zvolit si konkrétní banku, u které důchodové spoření uzavřeme

Pozor však ještě na jedno případné negativum, které je s touto možností spojeno, a to takové, že pokud do druhého pilíře vstoupíme, již z něho nemůžeme vystoupit. V tomto směru je tedy skutečně dobré si vše náležitým způsobem promyslet, zda je to pro nás výhodné, nebo nikoliv.

Stavební spoření srovnání

Vybrat v současné době výhodný spořící produkt rozhodně nemusí být tak jednoduché, jak si mnozí myslí. A to hlavně z toho důvodu, že jich existuje několik desítek, a to v rámci různých bank nebo spořitelen. Co je ale obecně považováno za tu nejvýhodnější možnost, to je jistě stavební spoření. Srovnání konkrétních nabídek navíc může vést k tomu, že skutečně vybereme přesně ten produkt, který nám bude ve všech ohledech vyhovovat. A na co hledět konkrétně? Ideálně na:

 • Konkrétní výši úrokové sazby, kterou jsou finance zhodnocovány
 • Možnost stání podpory, kterou lze získat
 • Možnost v budoucnu žádat o úvěr ze stavebního spoření
 • Jednoduchost a rychlost samotného uzavření
 • Možnost zvolit konkrétní cílové částky a možností jejich posunutí

K čemu je daný produkt vhodný?

V souvislosti se samotným srovnáním je určitě třeba vědět i to, proč je daný spořící produkt tak doporučován a k čemu je vlastně ideální. V tomto směru zcela určitě vyhovuje proto, že můžeme získané peníze používat, na cokoliv chceme, bez nutnosti dokládání účelu – tedy pokud není součástí daný úvěr. Proto může být vhodný pro děti a ulehčení jejich startu do života, pro důchodce a jejich zlepšení jejich života, ale stejně tak i pro běžné osoby, kteří si tak mohou díky stavebnímu spoření vytvářet i nezbytnou finanční rezervu.

Zkusit lze i finančního poradce

Cesta k porovnání ale může být poměrně složitá, jelikož je třeba oslovit konkrétní banky a spořitelny, a porovnat si jejich podmínky konkrétně. V tomto směru bohužel žádné online porovnávače neexistují. Jedinou alternativou, jak mít vše bez práce, je oslovení nezávislých finančních poradců. Ti tak mají mnohem lepší přehled a zároveň udělají veškerou práci za nás. Zde ale pozor na to, aby danému poradci šlo skutečně o naše, a nikoliv pouze jeho blaho.

www.wuestenrot.cz stavební spoření

Stavební spoření aktuálně nabízí celá řada spořitelen, ze kterých si jako klienti samozřejmě můžeme vybrat tu pro nás nejvýhodnější. Mezi jednu z možností patří i Wüstenrot, kdy konkrétní nabídku lze najít na internetových stránkách www.wuestenrot.cz. Stavební spoření má zde samozřejmě celou řadu různých pozitiv, které se následně promítnou hlavně do celkově naspořené částky. Mezi to hlavní, co můžete získat, patří:

 • Státní podpora až do výše 2 000 Kč ročně
 • Garantovaná úroková sazba po celou dobu spoření
 • Možnost postupného, ale i dlouhodobého spoření
 • Možnost čerpat částku postupně
 • Možnost využívat úvěru ze stavebního spoření

Několik variant sjednání

Samozřejmostí je také to, jak snadno si vlastně daný úvěrový produkt lze sjednat. V tomto směru lze využít tu nejzákladnější možnost, a to návštěvu konkrétní pobočky, popřípadě i obchodního zástupce nebo nezávislého finančního poradce. Tou druhou, a to o mnoho snadnější variantou je ta internetová, kdy vše zvládnete online, z pohodlí vašich domovů. Hlavně pro mladé generace, které mají o produkt zájem, je to dnes nejvyhledávanější možnost s ohledem na své potřeby.

Pro koho může být spoření vhodné?

Důležité je vědět i to, že ačkoliv si to mnozí myslí, není třeba stavební spoření využívat výhradně v souvislosti se stavbou či nemovitostí jako takovou. Může být totiž ideálním produktem ve chvíli, kdy chceme spořit našim dětem na dobrý start do života, kdy chceme spořit naší rodině a vytvářet rezervy, nebo kdy si chceme zajistit lepší stáří. Pokud totiž vybíráme pouze námi naspořenou částku včetně státní podpory, není třeba jakkoliv dokládat účel.

Ideální i pro podnikatele

Co je ale v souvislosti s tímto spořícím produktem také poměrně zajímavé, to je rozhodně i fakt, že ho mohou využívat i právnické osoby. Stačí tedy navštívit www.wuestenrot.cz a stavební spoření snadno a rychle uzavřít i pro potřeby vaší firmy.

Opatrovnický soud stavební spoření

Stavební spoření nemusíme uzavírat pouze pro sebe, ale lze ho uzavřít i pro jakoukoliv jinou osobu. Doslova se nabízejí hlavně naše děti, kterým tak může v pozdějším věku tento spořicí produkt posloužit k dokonalému startu do života. A to jenom proto, že jsme se mi jako rodičové zachovali skutečně maximálně zodpovědně. Ne vždy to ale může být tak jednoduché a doslova růžové, jelikož mohou nastat i komplikace, které souvisejí s tím, že budeme chtít spoření zrušit a peníze si vybrat. To ale už tak jednoduché není, a to hlavně díky novému občanskému zákoníku, který začal platit od roku 2014.

O zrušení je třeba požádat soud

Pokud jsme tedy spoření založili pro svého potomka, ale chceme ho zrušit a vybrat si peníze my sami, daná spořitelna nám nevyhoví, a odkáže nás na opatrovnický soud. Stavební spoření totiž budeme moci zrušit až v případě, kdy budeme mít v ruce rozhodnutí s platnou právní mocí o tom, že nám může spořitelna skutečně vyhovět. V opačném případě má právo zrušení produktu a tedy výběru peněz výhradně jenom náš potomek, a nikdo jiný.

Případy jsou posuzovány individuálně

Je jasné, že každá taková žádost je individuální, a tak je na ní hlavně pohlíženo. Prioritou při tom je hlavně to, aby nebyly dotčeny práva vašeho dítěte. Pokud tedy peníze nechcete využít v jeho zájmu, soud vám nemusí vyhovět. Pokud však peníze pomohou řešit aktuální rodinnou situaci, která se může týkat i samotného nezletilého, může být situace zcela jiná. Zkrátka to vše má v rukou pouze soud jako takový.

Důležité je ale dodat, že ačkoliv jako rodičové nemáme právo dané výpovědi, máme právo danou smlouvu jakkoliv měnit. A tak lze třeba navyšovat nebo ponižovat cílovou částku, nebo prodlužovat samotnou délku tohoto spoření. V tomto směru žádné rozhodnutí soudu není třeba a je tak jenom na nás, zda máme v plánu jakékoliv úpravy aktuálně platné smlouvy.

Převzetí hypotéky

O hypotéku nejčastěji žádáme ve chvíli, kdy si chceme splnit sen o vlastním bydlení. To není v současné době rozhodně nic neobvyklého. Za získané peníze si tak můžeme koupit byt či dům, nebo si můžeme nemovitost i postavit. A ačkoliv se hypotéky zdají jako výhodné úvěrové produkty, přece jenom mohou přinášet případná rizika. A to hlavně ve chvíli, kdy ji nejsme schopni splácet. V takovém případě lze přistoupit například k převzetí hypotéky. Tento krok tak může být tím nejlepším, pokud nechceme nechat vše zajít tak daleko, že přijdeme o naši nemovitost, a i o všechny peníze, které jsme již na hypotéce zaplatili.

Hypotéku předáme formou prodeje

Je jasné, že dané převzetí hypotéky má i svá jasně daná specifika. Primárně totiž naši nemovitost prodáváme, a to v mnoha případech i pod cenou. Daný zájemce si ji tak nejenom koupí, ale rázem převezme i závazky, které souvisejí s hypotékou. Tím můžeme získat nejenom požadovanou finanční částku, ale zároveň hypotéku převedeme na někoho jiného, a to na nového kupujícího. Ne vždy je to však tak jednoduché, jak píšeme. Tento proces totiž nelze uskutečnit vždy.

Záleží na pohledu banky

I když banky bývají v těchto krocích nápomocné, ne vždy ho lze uskutečnit. Nový majitel nemovitosti, a tedy i člověk, který by si hypotéku vzal, musí splnit podmínky, jaké banka má. V tomto případě je na celé schválení pohlíženo tak, jako by to byl právě on, který si bere novou hypotéku. Pokud však z hlediska bonity vyhoví, již celému procesu nic nebrání.

Jsou i jiné varianty

Zmíněné převzetí hypotéky však není jedinou možností, jak vše snadným způsobem vyřešit. Ve světě hypoték je totiž možné to, kdy si budoucí majitel vezme hypotéku jinde, z ní je zaplacena kupní cena a vyplaceny závazky u vaší banky, a následně je nemovitost převedena na něho, a na jeho banku.

Vyvázání spoludlužníka z hypotéky

O hypotéku můžeme žádat nejenom sami, ale můžeme mít i několik různých spolužadatelů. Nejčastěji se tak jedná třeba o našeho partnera či partnerku, nebo manžela či manželku. S tím samozřejmě souvisí i to, jak máme požádat o vyvázání spoludlužníka z hypotéky, a co je v tomto směru nutné provést a co samozřejmě splnit. Tato situace dnes totiž není nijak neobvyklá, jelikož v oblasti vzájemného soužití může nastat mnoho komplikací, a tak se může stát, že se pár, který snil o společné bydlení, rozejde.

Je třeba součinnost obou stran

Z logického hlediska je jasné, že je v tomto směru nutné součinnost obou stran, tedy obou spolužadatelů. Ti tak musí daný proces potvrdit a souhlasit s ním, že dojde k vyvázání jednoho z nich. To je třeba doložit i v bance, a to proto, aby mohlo dojít k dalšímu kroku. Jednostranné vyvázání spoludlužníka z hypotéky dnes samozřejmě není možné, jelikož by to mohlo být zneužíváno k mnoha taktickým krokům, jak někoho připravit o majetek, který pravidelně splácel.

Stejně, jako u prvotní žádosti

Nezbytným krokem v tomto vyvázání je tedy primárně určit toho, kdo bude naši hypotéku dál splácet. Ten poté musí bance doložit celou řadu nezbytností, které bylo třeba dokládat ve chvíli, kdy se o samotnou hypotéku žádalo. Je totiž třeba si uvědomit, že hypotéka přechází na jednoho žadatele, a tak musí splnit bankou dané podmínky, aby mu mohla být hypotéka nadále poskytována, a to za stejných podmínek.

Pokud je není schopen splnit, má možnost najít si jiného spoludlužníka, jehož výše platu mu v případě daných kroků může pomoci k tomu, aby k žádným změnám v oblasti změn současné hypotéky nedošlo. Vše už následně stojí na samotném posouzení konkrétní banky, která v tomto směru bývá velmi individuální, a tak opravdu nelze zaručit, zda i při vyvázání partnera splníme vše, co se od nás z hlediska samotné bonity očekává.