Archiv pro měsíc: Září 2014

Cestovní pojištění do Ameriky

Ať už plánujeme vyrazit kamkoliv za naše hranice, neobejdeme se bez pojistky. Ta má ale často svá jasně daná specifika, která odrážejí riziko nejenom nás samotných, ale i riziko konkrétní země, do které vyrážíme. Ideálním příkladem může být cestovní pojištění do Ameriky, které je třeba volit velmi obezřetně, a to s ohledem na oblasti, které chceme navštívit. Samotná Amerika jako kontinent totiž zahrnuje Kanadu, Spojené státy, ale i oblasti střední nebo jižní Ameriky. Proto je nezbytné vybrat vždy tu správnou, nejlépe konkrétní stát, ve kterém chceme být pojištěni.

Vhodné je zaměřit se na co nejvíce rizik

Je jasné, že pokud cestovní pojištění do Ameriky hledáme, logicky chceme tu nejnižší cenu. Ne vždy je to ale dobrý směr výběru, jelikož lépe je rozhodovat se dle poměru cena/výkon. Je třeba uvědomit si vzdálenost tohoto kontinentu, a tak je dobré, abychom byli ochráněni stoprocentně. A co by měla daná pojistka zahrnovat?

 • Pojištění zdravotních rizik
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění odpovědnosti
 • Asistenční služby

Jedině tak budeme mít jistotu, že pokud se nám cokoliv stane, nebo ztratíme doklady, či nám jsou odcizeny peníze, získáme od pojišťovny pomoc. Často do asistence patří třeba i vyřízení dokladů nových, nebo nezbytné kapesné, abychom měli v dané zemi vůbec z čeho žít.

Pojistku je nutné vyřídit ještě před odletem

Co by mělo být nezbytné, to je nutnost vyřízení pojistky ještě před samotným odletem. To v dnešní době není téměř žádný problém, jelikož cestovní pojištění do Ameriky lze stejně jako kamkoliv jinam uzavřít také online. A to logicky vede k tomu, že lze vše sjednat na pár kliků, a to navíc s možností si porovnat ceny a rozsahy pojištění, nebo limity plnění napříč jednotlivými pojišťovnami. Od toho se následně bude samozřejmě odvíjet i samotná cena. Ta však rozhodně nemusí být nijak vysoká.

Pojištění majetku

Vše, co si koupíme, je logicky naším majetkem. S tím souvisí i to, že jsme často na něho nejenom hrdí, ale často ho využíváme jakou součást běžných dnů. I proto dbáme nejenom na životnost, ale dbáme také na to, abychom ho měli v případě jeho krádeže zaplacený. A přesně to dokáže vyřešit pojištění majetku, které dnes nabízí většina pojišťoven. Nejčastěji jako formou celé řady pojistek, kdy si lze pojistit třeba:

 • Rodinný dům
 • Vlastní byt, nebo byt v pronájmu
 • Naše konkrétní vybavení
 • Naše rekreační objekty
 • Domácnost jako celek
 • Garáž

To vše jsou samozřejmě varianty, které mohou být chráněny. Nikoliv tedy přímo před případným zlodějem, ale jsou chráněny peníze, které jsme do nich vložili.

Co vše se může stát?

Je jasné, že správné pojištění majetku by mělo zahrnovat ty nejčastější problémy, které mohou nastat. Mezi to hlavní zcela určitě patří riziko krádeže. To dnes patří mezi ty nejčastější skutky, kdy dochází k pojistné události. Stejně tak časté ale může být řádění vandalů, nebo různé události spjaté s přírodou. Doslova se nabízí povodeň, nebo kroupy a bouře, které nám poškodí střechu našeho domu.

Majetek lze chránit i v době dovolených

Náš majetek bychom ale neměli mít pojištěný jenom v době, kdy ho máme doma. Například pojištění zavazadel při našich cestách je svým způsobem také pojištění majetku, které bychom měli brát v potaz. Zvláště potom na dovolených, kdy se zavazadla mohou ztratit například na letištích.

Specielní skupinou poté může být majetek individuální, jako je třeba invalidní vozík, naše kolo, hudební nástroje, nebo i vybavení pro sport. To si lze nejčastěji pojistit také v rámci naší zahraniční cesty, tak logicky i v rámci naší země. A to opět v rámci několika rizik, přičemž tím nejčastějším je opět ztráta při přepravě, popřípadě také krádež, a to nejenom z našeho bytu, ale třeba i auta, nebo hotelu.

Cestovní pojištění Allianz

Když do zahraničí, tak jedině s uzavřenou pojistkou. V opačném případě se totiž může celý pobyt poměrně výrazným způsobem prodražit, což logicky nechce nikdo z nás. Ačkoliv danou pojistku nabízí většina komerčních pojišťoven, pojďme se podívat na to, jak může vypadat například cestovní pojištění Allianz. To je turistům nabízeno hned ve čtyřech možných verzích, a to v těchto:

 • Krátkodobé cestovní pojištění – ideální pro dovolené či služební cesty
 • Cestovní pojištění pro opakované pobyty
 • Celoroční cestovní pojištění
 • Cestovní pojištění zaměřené na golfisty

Je jasné, že každá skupina má samozřejmě své pro a proti. Golfové je zaměřeno přímo na hráče golfu a jejich vybavení, dlouhodobější zase dokáže nabídnout hlavně nízkou cenu. Pojďme se však podívat na to základní, a to krátkodobé, které dnes využívá většina lidí.

Široké spektrum rizik je samozřejmostí

Čím se daná pojistka pyšní, to je zcela určitě možné spektrum rizik, na které lze narazit. V tomto směru je základem pojištění léčebných výloh, nebo pojištění úrazové. Co vše cestovní pojištění Allianz také nabízí, a co by mělo být základem správné pojistky, to je i pojištění zavazadel, nebo pojištění odpovědnosti za škodu – a to jak na zdraví, tak i majetku.

Vhod přijdou i asistenční služby

Poměrně zajímavou službou, kterou tato pojistka v rámci smlouvy také zdarma nabídne, jsou i asistenční služby. Kromě technické nebo právní pomoci mohou přijít vhod třeba i služby opatrovníka, nebo služby zajištění náhradních dokladů, a to v případě ztráty. V tomto směru se jedná hlavně o služby, které zase tak nesouvisí s možnými finančními výdaji, ale především souvisí s celkovým usnadněním řešení různých věcí.

Poslední výhodnou bonusovou službou je například i to, že lze danou pojistku nechat bezplatně prodloužit, a to pokud se v zahraničí dostanete do jakékoliv neobvyklé situace.

Zákonné pojištění

Tuzemské zákony upravují celou řadu různých věcí. V mnoha případech také logicky i něco určují a nařizují. A mezi jedno takové nařízení patří třeba zákonné pojištění. To se může týkat několika aspektů našeho života. Pojďme se tedy podívat, co do této oblasti vlastně může konkrétně spadat. Jedná se o:

 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Tyto tři varianty pojistek dnes mezi zákonné pojištění spadají. Každá se týká jiné oblasti, a proto si je konkrétně představíme. Hlavně tedy ve směru, čeho se konkrétně týkají.

Sociální a zdravotní pojištění

Tato pojistka se dnes týká téměř každého. Zatímco sociální pojištění nemusí platit lidé nezaměstnaní, všichni ostatní konkrétní pojistky platit musí. Nejčastěji jim je toto zákonné pojištění strháváno z jejich platu. V případě potřeby ho ale mohou odvádět i sami, a to pokud nepracují, ale jsou osoby samostatně výdělečně činné. Konkrétní výše je poté daná procentuelně, a tedy kdo více vydělává, ten také logicky více platí.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Toto konkrétní pojištění zná pravděpodobně každý, a to pod názvem povinné ručení. Pod ním je totiž prezentováno nejčastěji. Uzavřené ho musí mít každý majitel, ale i každý provozovatel vozidla. Pokud tak neučiní, může se vystavit několika sankcím, a to od pokut, po příslušného odvodu plateb do fondu nepojištěných. Nehledě na to, že případné způsobené škody hradí ze svého.

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Tou třetí zákonnou pojistkou je pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů. Vzniká automaticky, a jeho cílem je především ochránit případné zaměstnance, a to od škody, která jim může být vyčíslena pracovním úrazem nebo nemocí. V případě uzavření této pojistky tak veškeré vzniklé škody hradí konkrétní pojišťovna. V dnešní době je to pojišťovna Kooperativa, u které jsou dané pojistky automaticky sjednávány.

Jak se bránit exekuci

Exekuce je pro mnoho lidí velkým problémem, jelikož se rázem mohou ocitnout bez peněz. A to z toho důvodu, že jim je může odčerpat exekutor z jejich účtu, může jim sáhnout na podstatnou část platu, nebo jim může zabavit i majetek. V tomto ohledu je tedy dobré vědět, jak se bránit exekuci. Pojďme si tedy představit několik variant.

Ideální je začít ještě než nastane

Jednou z dobrých variant je určitě celou věc s případným dluhem nebo dluhy řešit ještě dříve, než exekutor skutečně zaklepe. V tomto směru jsou dvě varianty, a to buď naše osobní domluva s exekutorem, nebo takzvané oddlužení, nebo osobní bankrot. Ten má však lehce specifické podmínky, mezi které spadá:

 • Nutnost mít alespoň dva věřitele
 • Dluhy musí být určitého stáří
 • Dluhy nesmí pocházet z podnikatelské činnosti
 • Musíme mít zaměstnání či možnost mít dluhy z čeho hradit
 • Nesmíme být odsouzeni za finanční a podobnou trestnou činnost

Kdo tyto a několik dalších podmínek splní, může si o oddlužení zažádat a následně mu je schváleno soudem. Poté na něho exekutoři nemohou.

Domluva s exekutorem může pomoci

Jakmile ale exekutor již přijde, nezbývá, než se domluvit přímo s ním. Ačkoliv může polepit štítky vybavení našeho domu či zatížit celou nemovitost exekučním titulem, stále ještě můžeme mít možnost splátek. Pokud jimi dluh splatíme, nemusí dojít k tomu, že o naše věci, ale i dům nebo byt přijdeme. Vše ale záleží na individuálním posouzení.

Nejrychlejší cestou je vyplacení exekuce

Nejrychlejší možnost, jak se bránit exekuci, ale také jistě nejtěžší cesta, jelikož vyžaduje dostatek finančních prostředků k tomu, abychom dluh ihned uhradili. V tomto směru je možné požádat své známé, ale i četné nebankovní společnosti, které tak lidem, kterým klepe exekutor na dveře, mohou pomoci. Díky tomu tak je dluh do pár dní uhrazen a veškerý majetek, ale třeba i plat je uchráněn.

Podvodné emaily exekuce

Pokud jsme v minulosti dlužili téměř jakoukoliv částku, můžeme mít nyní nebo v budoucnu jistotu, že se na nás dříve či později obrátí exekutor. A to v případě, že jsme ji doposud neuhradili. V tomto případě postupuje podle konkrétního klíče, a to takového, že:

 • Zablokuje naše účty
 • Uvalí exekuci na plat
 • Zabaví movitý i nemovitý majetek

Samozřejmě ještě mohou existovat další varianty, ale tyto jsou ty nejčastější. Spolu s nimi ale obdržíme i doporučený dopis o daném zahájení exekuce a dlužné částce.

V poslední době došlo lidem mnoho falešných emailů

Předešlé informace, zvláště o tom, že exekutor oslovuje výhradně dopisem, jsou nutné hlavně proto, abychom věděli, jak daný postup funguje. A to v souvislosti s tím, že podvodné emaily exekuce zaplavily v posledním období tisíce emailových schránek. To samozřejmě vyvolalo paniku, a co více, mnoho lidí ze strachu skutečně zaplatilo, ale pouze podvodníkům, kteří s touto fintou přišli.

Na výzvy v emailech nereagovat

Jak samozřejmě nabádají i samotní exekutoři, informace o daném zahájení exekuce mailem neposílají a tak sami nabádají k tomu, na dané zprávy nereagovat, a logicky je ani neplatit. Ideální cestou je ještě ověření na konkrétním exekutorském úřadě, zvláště pokud si skutečně nejste jisti a nechcete ponechávat nic náhodě.

Zaplatili jste? Podejte trestní oznámení

Pokud ale spadáte do skupiny těch, která na daný email reagovala a zaplatila, je nejlepší cestou jak získat peníze zpět trestní oznámení, jelikož daný email je jasný podvod. To potvrzuje i samotná Policie ČR a mnozí další experti na internetovou kriminalitu. V budoucnu tedy i oni doporučují, že pokud se podvodné emaily exekuce opět vyskytnou, je nejlepší na ně nereagovat a ihned je mazat. A to i z hlediska rizika viru v dané příloze, která mohla být součástí. Jejím rozbalením je poté riziko infikování počítače.

Vyplacení exekuce bez zástavy

Exekuce je problém, a to podstatně velký. Znamená totiž jediné, a to komplikace hlavně v tom ohledu, že se můžeme ocitnout bez našeho domu nebo bytu, bez majetku, ale i bez peněz na účtu. Ačkoliv jsou jasně dané meze, co exekutor musí ponechat, přece jenom umí exekuce znepříjemnit život. Jednou z možností, jak na ni peníze získat, je určitý druh půjček, které nabízejí vyplacení exekuce bez zástavy. V tomto případě je samozřejmě nutné vždy přihlédnout ke konkrétním podmínkám.

Půjčky poskytnou hlavně nebankovní společnosti

Ačkoliv úvěrový svět je dnes poměrně různorodý, daný typ půjčky se vyskytuje hlavně u nebankovních společností, převážně potom těch středních a menších. Největší hráči se totiž orientují na běžné klienty, kteří jsou spojeni s menším rizikem. Možností, jak půjčky na vyplacení exekuce bez zástavy najít, jsou různé. V daném směru ale nejvíce pomůže internet, tištěná média, nebo různé inzeráty, nebo plakáty na mnoha vývěsních místech, ale třeba také na mnoha billboardech a dalších místech.

Pozor na podmínky

A právě po kontaktování konkrétní společnosti může dojít k tomu, že dojde na rozdělení, dle dvou hlavních podmínek. Některé společnosti totiž zástavu nemovitostí stále vyžadují, jsou takové, které nikoliv. U nich je ale třeba počítat s podmínkami, jako je:

 • Poměrně vysoký úrok
 • Vysoké RPSN
 • Potřeba ručitele
 • Nutnost doložení výše platu
 • Nutnost vysokého měsíčního příjmu
 • Vysoké měsíční splátky

Důvody těchto podmínek jsou poměrně jasné, a to snaha o to, eliminovat případné rizika. Je totiž jasné, že každý, kdo se dostane do exekuce, není z hlediska svých finančních možností nijak pozitivně hodnocený žadatel. A proto se dané nebankovní společnosti těmito způsoby jistí v tom, aby nebyly z hlediska svých činností v záporných hodnotách, tedy aby na daných lidech, a to i na těch co přestanou platit, neprodělaly.

Výpočet exekuce 2014

Pokud i na vás byla uvalena exekuce, potom je třeba vědět i to, kolik vlastně po vás exekutor bude vymáhat. Nejčastěji je tato částka stanovena celkovým dluhem s příslušnými poplatky, úroky a odměnami. K němu si však další poplatky může připočítat exekutor. Mezi takové poplatky se řadí například:

 • Procentuelní odměna z celkové vymožené částky
 • Odměna za každou vyklizenou, nebo odebranou věc
 • Odměna za každý vykonaný exekuční titul
 • Odměny za ztrátu času, či náhrady hotových výdajů
 • Náklady za rozdělování společných věcí

To vše jsou poplatky, které se mohou vyšplhat od několika set korun, do několika desítek tisíc, a je tak dobré vědět, kolik tedy můžeme v případě exekuce zaplatit navíc. Rozhodně se nám ale může hodit i informace o tom, kolik nám exekutor strhne například z platu. Pojďme se tedy na výpočet exekuce 2014 podívat konkrétně.

Každý člověk má právo na určitou částku

Bez ohledu na to, kolik vyděláváte, máte jako občan naší země právo na určitou finanční částku. Ta zahrnuje životní minimum a normativní náklady na bydlení, tedy tabulkovou částku, kterou teoreticky odevzdáváte na nájmu. Z daného součtu vám však zůstávají pouze dvě třetiny, zbytek může zabavit exekutor – tedy zbytek čisté mzdy. Konkrétně se jedná o necelých 6  189 Kč, které vám měsíčně musí zůstat.

Manželé a rodiny mají další výhodu

Není to ale jediná suma, která vám může zůstat. Máte-li partnera, se kterým jste uzavřeli sňatek, popřípadě i vyživované dítě, zůstává vám za každou takovou osobu 1 547,17 Kč. A to bez ohledu toho, zda daný partner vydělává, nebo nikoliv.

I lidem bez mzdy peníze zůstanou

Výpočet exekuce 2014 ale zahrnuje i další důležitou částku, která se týká životního minima a například zablokování bankovního účtu. Ačkoliv běžný výběr z bankomatu nebo na přepážce není možný, je možné uskutečnit specielní výběr, který odpovídá částce 6 820 Kč, tedy dvojnásobku životního minima. Tolik zkrátka exekutor zabavit nesmí.

Odklad exekuce

Jakmile každá exekuce vejde v platnost, mají exekutoři doslova volnou ruku v tom, aby konali. Aby tedy vymáhali danou částku, a to dostupnými prostředky, kterými mohou disponovat. Svá práva má samozřejmě ale i povinný, tedy dlužník jako takový. Ten totiž může podat nejenom návrh o zastavení exekuce, ale v mnoha případech také o odklad exekuce. A to především v případech:

 • Kdy se bez své viny ocitl v tíživé životní situaci
 • Kdy se bez své viny ocitl v těžké zdravotní situaci
 • Kdy by mohl být exekucí výrazným způsobem poškozen
 • Pokud byla dlužná částka, nebo její část již uhrazena

To vše patří mezi ty nejběžnější situace, které mohou v tomto ohledu nastat, a které tak dávají povinným do rukou možnost, jak se případnému exekutorovi alespoň lehce bránit. Samozřejmě ale pouze tím, že posuneme daný termín, kdy může opět navštívit náš dům, popřípadě zablokovat naše účty, nebo nám sáhnout na mzdu.

Žádost je třeba zaslat konkrétnímu exekutorovi

Zatímco jiné žádosti, například o zastavení exekuce je třeba zasílat příslušnému soudy, žádost o odklad exekuce je zasílána příslušnému exekutorovi. Exekuce jako takové totiž nezanikne, pouze se posune její vymáhání na budoucí dobu. Tedy pouze v případě, že je žádost schválena. Do té doby, tedy do schválení odkladu však může exekutor danou exekuci bez problémů provádět.

Žádost musí být náležitě odůvodněná

V tomto směru se skutečně doporučuje vše nejenom řádně odůvodnit, ale ideálně dodat důkazy o tom, že k dané skutečnosti skutečně došlo. V opačném případě může exekutor žádost zamítnout a dále pokračovat v konání. Vhodné je tedy navštívit advokáta, popřípadě i mnohé bezplatné dluhové poradny, které mohou s vyplněním této žádosti o odklad pomoci, popřípadě i poradit s tím, jak jednat v budoucnu. Důležité je samozřejmě vědět, že i když je exekuce odložena, neskončila, a v budoucnu bude exekutor stoprocentně konat.

Návrh na zastavení exekuce

Jakmile dojde dlužníkovi vyrozumění o tom, že exekuce byla zahájena, nemusí to nutně znamenat to, že se proti ní nedá nijak bránit. Cestou k tomu, jak se jí pokusit zamezit, je především návrh na zastavení exekuce. Ten lze podat ideálně ve třech hlavních případech, a to:

 • Pokud se domníváme, že je exekuce neoprávněná
 • Pokud jsem zčásti dlužnou částku uhradil
 • Pokud jsem v tíživé životní, popřípadě i zdravotní situaci

To jsou ty hlavní varianty a situace, které mohou nastat, a u kterých se může skutečně rozhodnout tak, že samotná exekuce bude zastavena.

Pozor na konkrétní lhůty

V souvislosti se samotnými návrhy na zastavení exekuce samozřejmě souvisí také povinnosti různých termínů. Nejčastěji jsou uváděny přímo v samotných vyrozuměních. Obvykle se jedná o třicetidenní lhůtu, a to od samotného doručení daného vyrozumění. A to ať už byla doručeno přímo, nebo takzvanou fikcí doručení, tedy posledním dnem uložení daného dopisu na poště.

Samotný návrh nemá odkladný účinek

Při zaslání dané žádosti o zastavení exekuce se však nepočítá s tím, že by byla exekuce přerušena, nebo by daná žádost měla jakýkoliv odkladný účinek. Do doby, než bude danému návrhu vyhověno, nebo bude zamítnut, daná exekuce může standardní cestou pokračovat. Teprve po příslušném rozhodnutí může dojít k jejímu zastavení.

Žádost by měla být věcná a s dostatkem odůvodnění

Samotná žádost právě o zastavení exekuce by měla být logicky adresována přímo soudu, který návrh na exekuci vydal. Její obsah by měl poté uvádět jasně dané skutečnosti, které by měly být doložitelné, aby posloužily jako důkazy. Ideálním příkladem mohou být například výpisy z účtu, které prokazují předchozí zaplacení. Stejně tak výpověď v zaměstnání, která jasně ukazuje tíživou finanční situaci.

Spolu s tím je poté nutno počítat s tím, že každá z žádostí je posuzována zcela individuálně, a soud tak přihlíží ke všem skutečnostem, které se daného exekučního titulu týkají.